Cette page contient un tag seo qui n'est pas affiché sur le site de preprod, utilisez le lien TAGS en haut de page pour l'éditer.
Ce message n'est pas visible sur le site de production.

Registrera din produkt

För att registrera din garanti, fyll i formuläret nedan. Följande produkter omfattas av en förlängd garanti upp till 5 år: SANIFLO® UP, SANITOP® UP, SANIPRO® UP, SANIPACK® PRO UP, SANIDOUCHE® +, SANIVITE® +, SANISPEED®+. För att erhålla den förlängda garantin måste malpumpen vara installerad av en behörig installatör och registrerad hos Saniflo AB senast 3 månader efter inköpsdatum. Övriga produkter, som inte är inkluderade i listan ovan, omfattas av 2 års garanti.

Steg 1 : Dina uppgifter

Steg 2 : Identifiering av din produkt

Serienumret finns på den etikett som sitter fastklistrad på apparatens baksida

Steg 3 : Identifiering av din installatör


Enregistrement en cours