Cette page contient un tag seo qui n'est pas affiché sur le site de preprod, utilisez le lien TAGS en haut de page pour l'éditer.
Ce message n'est pas visible sur le site de production.

FAQ

Det går bra att installera en SANIFLO-malpump även om man har en septiktank. Malpumpen verkar endast mekaniskt (maler och pumpar) på materialet, aldrig någonsin på kemisk väg. Därför är den förenlig med en septiktank.

Avloppsledningar kan vara limbara plaströr, kopparrör eller pem-slang.

En av de stora fördelarna med SANIFLO's malpumpar och pumpar är att de fungerar ihop med en mycket liten diameter (från 22 till 32 mm för de allra flesta produkter) och på så vis undviker man stora ingrepp. Rekommenderad avloppsdiameter kan variera beroende på pump. Se webbplatsens olika produktsidor för mest lämpliga avloppsdiameter.

Avloppets vertikala del (stigningen) ska vara så nära pumpen som möjligt. Om du trots detta vill börja med en horisontell ledning så bör denna inte överstiga 30 cm från pumpens utlopp räknat. Detta gäller inte för vår nya serie SaniAccess. Från ledningens högsta punkt måste fallet på den horisontella ledningen vara minst 1 % (1 cm per meter). Vi rekommenderar att installera en avtappningskran innan stigningen för att underlätta vid tömning av stigarledningen vid underhåll av pumpen. För att undvika undertyck rekommenderas att en vacuumventil installeras på den högsta punkten.

 

 

 

 

 

Minsta nödvändiga vattenförsörjningstryck vid användning av en SANICOMPACT är 1,7 bar. Om ditt vattenförsörjningstryck är lägre än detta rekommenderar vi att installera en traditionell WC-stol, bakom vilken du placerar en malpump av typ SANIFLO eller liknande.

Sanidouche är en avloppspump för vatten som ska ledas bort från dusch och handfat. För att apparaten ska fungera väl måste duschens vattenlåsaxel sitta placerad minst 8 cm från golvet. Om denna höjd inte respekteras kan vatten strömma tillbaka in i duschkabinen. Vi rekommenderar dessutom att du installerar en backventil i de övriga Sanidoucheanslutna sanitetsapparaternas avlopp (t.ex. i handfatets avlopp). För ytterligare information kan du ladda ner bipacksedeln till denna apparat på dess produktsida eller kontakta vår tekniska service på 0810 05 90 02 (N°Azur - lokalsamtalskostnad). Öppettider: måndag till fredag från 08.30 till 12.15 och från 13.45 till 17.30.

Vattenförsörjningen hos alla SANICOMPACT-modeller sker med hjälp av en magnetventil, varför det inte finns någon vattentank. Mängden vatten per cykel är 1,8 l/3 l eller 3,8 l/5 l beroende på SANICOMPACT-modell. Vattenförsörjningstrycket ska vara minst 1,7 bar för att en tillfredsställande spolning ska garanteras med en SANICOMPACT.

Lagstiftningen stipulerar att apparater utrustade med malpumpar ska arbeta ihop med avloppsvattennätet, medan en enkel avloppspump kan fungera ihop med gråvattensystemet. För övrigt ska malpumpens/pumpens avloppsledning anslutas direkt till avloppsvattnets huvudledning.

Malpumpen/Pumpen kräver inget speciellt underhåll, men för att garantera många års trogen och tillförlitlig drift rekommenderar vi att du rengör och avkalkar din malpump/pump regelbundet. Vårt speciellt anpassade rengöringsmedel för pumpar har utvecklats för att ta bort beläggningar men förbli skonsam mot apparatens inre delar. Effekten av denna åtgärd beror på vattnets hårdhet. Om du har en malpump, kan du använda traditionella produkter för att rengöra din WC-stol (samma gäller sortimenetet SANICOMPACT). Använd dock inte propplösande medel eller andra syror som kan skada de inre komponenterna i din pump.

Vid varje spolning startar pumpen 2 till 3 gånger. Varje pumpning är ca 2-3 sekunder lång. Om din pump arbetar längre än vad som är normalt kan det vara pumpens flottörsystem i gummi som behöver rengöras/avkalkas. I detta avseende kan du använda vitvinsvinäger eller, ännu bättre, vårt speciellt anpassade rengöringsmedel för SANIFLO-pumpar.  Koppla ur pumpens elektriska anslutning, häll sedan 2 liter av produkten ner i WC-stolens vattentank. Låt produkten verka några timmar, koppla in pumpen igen och spola sedan.

SANIFLO Silence låter inte mer än en vattenspolning. Ljudstyrkan i decibel kan variera från en installation till en annan beroende på produkt och framför allt på produktens omgivning (kaklat utrymme eller ej, utrymmets storlek och form). Därför tillhandahåller vi inga uppgifter om ljudstyrka för våra apparater. Emellertid har ljudstyrkan hos vårt nya tystgående sortiment sänkts med 10 dB i förhållande till det gamla. För övrigt är det av största vikt att man följer installationsråden för att undvika fortplantning av ljudvibrationer (undvik kontakt mellan malpump och vägg, placera ljuddämpande fötter under tanken, respektera ledningens fästintervall).Du kan också lägga en ljudisolerande matta mellan malpumpen och golvet och/eller väggen för förbättrad ljudisolering.

Livslängden hos en SANIFLO-pump beror huvudsakligen på installationen och på användningen. Pumpens livslängd uppskattas vara 10 till 15 år under förutsättning att pumpen rengörs och avkalkas, samt att membranet i tryckreglageventilen byts ut vid behov beroende på områdets vattenkvalitet.

Du hittar bipacksedlarna till alla våra produkter på vår webbplats www.saniflo.se under sektionen - Nedladdningar.

Kontrollera att pumpen är ansluten och att elförsörjningen fungerar som den ska. Ett främmande föremål kanske blockerar skärsystemet. Du kan kanske avlägsna det främmande föremålet på egan hand. VIKTIGT – dra i så fall ut elförsörjningssladden innan du vidtar åtgärden och lossa malpumpen från WC-stolen. Med hjälp av en skruvmejsel kan du avlägsna det främmande föremål som blockerar knivarnas rörelse. I alla övriga situationer, kontakta godkänd servicepersonal nära dig.

Kontrollera att inte någon av den anslutna sanitetsutrustningen läcker (spolcisternen, kranen m m ). Pumpens backventil kan läcka (sitter i pumpens utloppsvinkel). Rengör eller byt i så fall ut backventilen.

Vi råder dig att kontakta vår tekniska support på 08-404 15 30.

SANIFLO är tillverkare och har alltså ingen direktförsäljning. Därför kan vi inte uppge priser för allmänheten. Vänd dig till närmsta återförsäljare för information. Listan finns på vår webbplats: www.saniflo.se.

Vi lämnar 2 års garanti från inköpsdatum på våra produkter under förutsättning att de installeras och används enligt skötsel- och installationsanvisningen. Endast fekalier, toalettpapper och avloppsvatten får spolas ner!

Eftersom SANIFLO är tillverkare har vi ingen direktförsäljning. Du kan införskaffa våra produkter via två typer av distributionsnätverk: Sanitetsgrossister och gör-det själv-butiker (observera att produkterna kan variera i de olika försäljningsnätverken - vårt rengöringsmedel för avkalkning finns i båda nätverken). De flesta av våra produkter levereras inom 48 timmar. Trots det rekommenderar vi att du kontaktar din närmaste återförsäljare som kanske har den produkt du söker i lager. Gå till distributörssidan på vår webbplats.